Anestezjolog rozmawia z pacjentem

Zakażenia miejsca operowanego - redukcja zagrożeń

Naszą misją jest ochrona pacjenta przed zakażeniem miejsca operowanego (ZMO), któremu można zapobiec.

Aż 5% operowanych pacjentów doświadcza negatywnych konsekwencji zakażenia miejsca operowanego, wliczjąc w to dłuższy pobyt w szpitalu i pogorszenie jakości życia pacjenta.1

Szacuje się jednak, że około 60% ZMO można zapobiec dzięki stosowaniu rozwiązań opartych na dowodach klinicznych.21-23

Angażujemy się jako partner w ochronie zdrowia, korzystając z najlepszych praktyk opartych na wiedzy oraz rozwiązaniach opartych na dowodach klinicznych i naukowych, aby zmniejszyć ryzyko ZMO w szpitalu.


Ponieważ każdy pacjent jest częścią naszej rodziny.

Infografika pokazująca statystyki wpływu ZMO

Każdy etap ma znaczenie.

Wprowadzajac niewielkie zmiany na każdym etapie zabiegu chirurgicznego, można mieć duży wpływ na wyniki leczenia. Oferujemy różne rozwiązania, które pomagają lekarzom w prewencji zakażeń miejsca operowanego.


Naciśnij każdy przycisk by dowiedzieć się więcej


 • Infografika pokazująca każdy etap pobytu pacjenta chirurgicznego w szpitalu
Wywiad z pacjentem

Informacje na temat przygotowania pacjenta do zabiegu.

Przygotowanie narzędzi

Monitorowanie i sprawdzenie sterylności narzędzi chirurgicznych.

Przygotowanie pacjenta

Przygotowanie skóry pacjenta do zabiegu chirurgicznego.

Ogrzewanie wstępne

Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej.

Monitorowanie temperatury

Monitorowanie temperatury głębokiej podczas trwania zabiegu chirurgicznego.

Utrzymuj temperaturę

Ochrona pacjenta przed komplikacjami hipotermi śródoperacyjnej.

Aseptyka

Przygotowanie zespołu, narzędzi i środowiska sali operacyjnej, aby wyeliminować mikroorganizmy z pola operacyjnego.

Antyseptyka

Ograniczenie rekolonizacji skóry podczas zabiegu operacyjnego i wyeliminowanie mikroorganizmów mogących doprowadzić do ZMO.

Rany chirurgiczne

Pomyślne gojenie się i obserwacja rany.

Informacje dla pacjenta

Wpływ na jakosć życia pacjenta.

 • Chirurg i asystent operujący pacjenta
  Zrozumieć zakażene miejsca operowanego

  Ten moduł pozwali zrozumieć przyczyny i źródła ZMO.
  Zarejestruj się dziś aby uzyskać swój własny kod dostępu i dowiedź się więcej na temat ZMO korzystając z zasobów 3M Health Care Academy.

  Dostęp do darmowego kursu

 • Infografika przedstawiająca przedoperacyje, śródoperacyjne i pooperacyjne ikony
  Możliwości aby zredukować ryzyko

  Ten moduł zawiera dowody, wytyczne i rozwiązania, które pomogą zidentyfikować czynniki, które mają wpływ na redukcję ZMO u pacjentów chirurgicznych.

  Pobierz moduł ZMO - redukcja ryzyka


 • Niewykryty błąd procesu sterylizacji może stanowić zagrożenie dla pacjentów i personelu medycznego. Istnieją cztery etapy monitorowania sterylności instrumentów chirurgicznych.

  Dowiedz się więcej

 • Jest kilka etapów przygotowania skóry pacjenta do zabiegu chirurgicznego.

  Umycie ciała, usunięcie owłosienia, eradykacja bakterii z przedsionka nosa, przygotowywanie skóry i zapobieganie jej ponownej kolonizacji są częścią procesu przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego.

  Dowiedz się więcej

 • Badania pokazują, że ogrzewanie i utrzymanie temperatury głębokiej na poziomie 36ºC i wyżej, pomaga w procesie leczenia i przyczynia się do redukcji komplikacji związanych z niezamierzoną hipotermią okołooperacyjną.

  Dowiedz się więcej

 • Trudnogojące się rany pooperacyjne mogą prowadzić do komplikacji pooperacyjnych w tym ZMO, pękania, krwawienia powstawania wrzodów. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni opatrunek lub terapię dla optymalnego gojenia się ran.

  Dowiedz się więcej


 • Pracownik centralnej sterylizacji ładujący wsad z instrumentarium do sterlizatora

  Monitorowanie procesu sterylizacji

   Zakażenia miejsca operowanegoprzypisuje się również nieprawidłowemu procesowi sterylizacji.16

   Źle przeprowadzony proces sterylizacji może stanowić zagrożenie dla pacjentów.

   3M oferuje cztery kroki aby upewnić się, że proces sterylizacji został poporawnie przeprowadzony: monitorowanie sprzętu, monitorowanie wsadu, monitorowanie pakietu wskaźnikami chemicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi - wskaźnik ekspozycji.

   Mamy również kompleksowe rozwiązanie do monitorowania czystości endoskopów.

   Pobierz infografikę Sterylizacja
   Pobierz infografikę Endoskopy


 • Chirurg robiący nacięcie

  Przygotowanie do zabiegu

  • Kąpiel przed zabiegiem, usunięcie owłosienia oraz eradykacja bakterii z przedsionka nosa są rekomendowane jako etapy przygotowanie pacjenta do zabiegu.6-9
  • 3M posiada strzygarki chirurgiczne z jednorazowymi ostrzami, które są rekomendowane jeśli usunięcie owłosienia jest konieczne.6-13
  • Zapewnij sobie sterylne pole operacyjne6,7 przy użyciu odpowiednnich serwet operacyjnych, fartuchów, masek i półmasek ochronnych 3M.
  • Zdezynfekuj skórę środkami antyseptycznymi na bazie alkoholu.6-11,13
  • Wytyczne rekomendują, jeśli potrzeba, używanie folii bakteriobójczej nasączonej jodoforem.1,3 Stworzenie chemicznej i fizycznej bariery wokół pola operacyjnego używając 3M™ Ioban™ 2 zmniejsza kolonizację skóry i tym samym ryzyko ZMO.14,15
  • Personel medyczny na bloku operacyjnym może sprawdzić i upewnieć się, że narzędzia są sterylne dzięki testom chemicznym 3M™ Comply™ SteriGage™.
  • 3M Ioban 2
   3M Ioban 2 Podsumowanie dowodów klinicznych

 • Pielęgniarka przy łóżku pacjenta

  Zarządzanie temperturą

  • Niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej można łatwo zapobiec. Badania pokazują, że ogrzewanie i utrzymanie temperatury głębokiej na poziomie 36ºC i wyżej, pomaga w procesie leczenia i przyczynia się do redukcji komplikacji związanych z niezamierzoną hipotermią okołooperacyjną. Konsekwencją hipotermi jest zwiększona śmiertelność, dłuższy pobyt w szpitalu oraz zakażenia rany operacyjnej.17
  • 3M zapewnia rozwiązania do ogrzewania pacjenta, które mają wpływ na proces leczenia.
  • Dlaczego Bair Hugger?
   Godne zaufania rozwiązania o udowodnionej skuteczności - od ponad 30 lat pomagamy klinicystom utrzymać pacjenta w normotermii dzięki rozwiązaniom do ogrzewania 3M™ Bair Hugger™ o udokumentowanej skuteczności.
   Dowiedz się więcej na temat 3M™ Bair Hugger™ i zobacz różnicę
  • Co nowego?
   3M dostarcza nie tylko produkty. Jesteśmy partnerem dla klinicystów, dostarczając wiarygodne badania i narzędzia do edukacji, które pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie aby zapewnić normotermię pacjentom chirurgicznym.
  • Dowiedz się więcej i pobierz najnowsze dokumenty


Skontaktu się z nami i skonsultuj

3M angażuje się we współpracę w celu zmniejszenia ZMO, zwiększenia efektywności i skuteczności leczenia oraz komfortu pacjenta. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc.


Przypisy

  1. Smyth ET et al. (2008) Four Country Healthcare Associated Infection Prevalence Survey 2006: Overview of the results. Journal of Hospital Infection; 69:230–48.
  2. Kirkland et al (1999) The impact of surgical-site infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of hospitalization, and extra costs. Infect Control Hosp Epidemiol; 20(11): 725–730.
  3. Coello R, et al (2005) Adverse impact of surgical site infections in English hospitals J. Hosp. Infect 60: 93–103.
  4. Whitehouse et al. (2002) The impact of surgical-site infections following orthopedic surgery at a community hospital and a university hospital: adverse quality of life, excess length of stay, and extra cost. Infect Control
  5. Plowman R, Graves N, Griffin M et al (1999) The socio-economic burden of hospital acquired infection. London: Public Health. Laboratory Service.
  6. NICE (2019) Surgical site infections: prevention and treatment, Clinical guideline [NG125] Published April 2019.
  7. RKI (2018) Prevention of postoperative wound infections: Commission recommendation for hospital hygiene and infection prevention (KRINKO) at Robert Koch Institute, Published April 2018.
  8. WHO (2018) Global guidelines for the prevention of surgical site infection, second edition. Geneva: World Health Organization. Published 2018.
  9. WIP (2011) Prevention of post-operative wound infections, Work-group Infection Prevention. Published May 2006, Last updated May 2011
  10. CDC (2017) Centers for Disease Control and Prevention, Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection. Published August 2017
  11. AOS (2016) American College of Surgeons and Surgical Infection Society: Surgical Site Infection Guidelines. Updated 2016
  12. SF2H (2013) Gestion préopératoire du risque infection. Published October 2013.
  13. NASIC (2018) National Association of Specialists on İnfection Control (Russian Federation). Clinical Recommendations. Surgical Site Infections Prophylaxis. Published 2018.
  14. Yoshimura et al. Plastic iodophor drape during liver surgery operative use of the iodophor impregnated adhesive drape to prevent wound infection during high risk surgery. World J. Surgery. 2003; 27:685-688.
  15. Bejko et al. Comparison of efficacy and cost of iodine impregnated drape vs. standard drape in cardiac surgery:Study in 5100 patients. J Cardiovasc Trans. Res. 2015;8:431-437.
  16. Dancer, S.J., Stewart, M., Coulombe, C., et al., Surgical site infection linked to contaminated surgical instruments, Journal of Hospital Infection, 2012;81(4):231-238.
  17. Sessler, DI. Perioperative Heat Balance. Anesth. 2000; 92: 578–596.
  18. AHSN Network (2019) National wound care strategy programme 2018/19 https://www.ahsnnetwork.com/about-academic-health-science-networks/national-programmes-priorities/national-wound-care-strategy-programme: accessed 30th March 2020
  19. 3M data on file. EM-05-014692. EM-05-014725.
  20. 3M data on file. EM-05-014684.
  21. Meeks DW, Lally KP, Carrick MM et al. Compliance with guidelines to prevent surgical site infections: As simple as 1-2-3? Am J Surg 2011; 201(1):76–83.
  22. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiology 2011; 32(2):101–114.
  23. Anderson, Deverick J., et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2014; 35(6): 605–627.
  24. World Union of Wound Healing Societies [WUWHS], Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT, 2016.

 • Najczęściej zadawane pytania
  Najczęściej zadawane pytania

  Znajdź najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwiazań 3M

 • Edukacja i wydarzenia
  Edukacja i wydarzenia

  Dołącz do 3M Health Care Academy i poszerz swoją wiedzę

 • Jeśli masz pytania dotyczące produktów 3M lub naszych rozwiazań, skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami

Zamknij  
 • Wszystkie pola są wymagane, chyba że określono inaczej

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Prześlij

Dziękujemy

Formularz został przesłany

Przepraszamy...

Wystąpił błąd podczas przesyłania danych. Spróbuj ponownie później...

Zamknij  
 • Wszystkie pola są wymagane, chyba że określono inaczej

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Prześlij

Dziękujemy. Formularz został przesłany.

Przejdź

Przepraszamy...

Wystąpił błąd podczas przesyłania danych. Spróbuj ponownie później...

Zamknij  
 • Wszystkie pola są wymagane, chyba że określono inaczej

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Prześlij

Dziękujemy. Formularz został przesłany.

Przejdź

Przepraszamy...

Wystąpił błąd podczas przesyłania danych. Spróbuj ponownie później...

Zamknij  
 • Wszystkie pola są wymagane, chyba że określono inaczej

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Prześlij

Dziękujemy

Formularz został przesłany

Przepraszamy...

Wystąpił błąd podczas przesyłania danych. Spróbuj ponownie później...