Kontroluj temperaturę i zapobiegaj hipotermii za pomocą systemu utrzymywania prawidłowej temperatury ciała 3M™ Bair Hugger™

 • Z perspektywy zakładów opieki zdrowotnej zapobieganie hipotermii podczas operacji przynosi szereg istotnych korzyści. Kontrola temperatury oznacza utrzymywanie w trakcie operacji temperatury głębokiej ciała pacjenta w przedziale prawidłowej ciepłoty ciała, czyli między 36,0°C a 37,5°C.1,2 Poprawnie wykorzystywane systemów ogrzewania i monitorowania temperatury u pacjentów pomaga zespołom operacyjnym aktywnie monitorować temperaturę ciała pacjenta i utrzymywać ją na odpowiednim poziomie od chwili, gdy pacjent trafi na salę przedoperacyjną, aż do wypisania z sali pooperacyjnej.


 • Zobacz, jak możesz pomóc kontrolować temperaturę
 • Zobacz, jak możesz pomóc
  Kontroluj temperaturę

  • Dlaczego utrzymywanie prawidłowej ciepłoty ciała jest tak ważne w leczeniu pacjentów?
  • Jakie są popularne błędne przekonania, a jak to wygląda w rzeczywistości?
  • Jak w mojej placówce możemy skutecznie kontrolować temperaturę?

  Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w bezpłatnym oficjalnym raporcie Kontrola temperatury: Znaczenie aktywnego regulowania temperatury jako nowego standardu w opiece nad pacjentami.


 • Ilustracja do filmu o kontroli temperatury
  3M™ Bair Hugger™ System monitorowania temperatury

  Kiedy gra toczy się o prawidłową ciepłotę ciała pacjenta, temperatura ma znaczenie. Nawet niewielki spadek temperatury głębokiej może spowodować niezamierzoną hipotermię — komplikację chirurgiczną zwiększającą ryzyko infekcji miejsca operowanego — oraz mieć inne kosztowne konsekwencje, które mogą prowadzić nawet do śmierci pacjenta.

 • Ilustracja do wykresu o kontroli temperatury
  Znaczenie zarządzania temperaturą

  Aktywne monitorowanie temperatury, możliwe dzięki systemowi utrzymywania prawidłowej ciepłoty Bair Hugger, może pomóc lekarzom kontrolować i zapewniać właściwą temperaturę ciała u wszystkich pacjentów na każdym etapie procesu okołooperacyjnego. Dowiedz się więcej z naszej infografiki o kontroli temperatury


Jak kontrolować temperaturę przez cały okres leczenia chirurgicznego.

 • Przed operacją

  Ogrzewanie wstępne za pomocą urządzenia grzewczego wymuszonym obiegiem powietrza Bair Hugger w celu przeciwdziałania obniżeniu temperatury wskutek redystrybucji oraz aktywne monitorowanie temperatury głębokiej ciała pacjenta za pomocą systemu monitorowania temperatury Bair Hugger.

 • W trakcie operacji

  Obserwowanie temperatury głębokiej podczas operacji za pomocą systemu monitorowania temperatury Bair Hugger. A następnie aktywne utrzymywanie prawidłowej ciepłoty ciała za pomocą kołdry lub koszuli Bair Hugger przez cały czas trwania operacji.

 • Po operacji

  Zapewnienie pacjentowi komfortu i poprawa skuteczność leczenia dzięki ciągłemu monitorowaniu temperatury głębokiej w sali pooperacyjnej.


baner z zakresem temperatur
Czas przejąć pełną kontrolę nad temperaturą
 • System utrzymywania prawidłowej temperatury Bair Hugger pozwala zapomnieć o niebezpiecznej hipotermii i jej leczeniu. System obejmuje cały szereg wysoce skutecznych kołder i koszul ogrzewanych wymuszonym obiegiem powietrza, które odgrywają newralgiczną rolę w utrzymywaniu prawidłowej ciepłoty ciała, co chroni pacjentów przed różnymi zagrożeniami i pozwala uzyskać lepsze efekty leczenia. Zobacz, jak możemy pomóc lekarzom wdrażać procedury zapewniania prawidłowej temperatury ciała dzięki kompletnemu rozwiązaniu do ogrzewania i monitorowania temperatury.

 • ilustracja do temperatury głębokiej ciała
  Temperatura to newralgiczny wskaźnik

  Temperatura głęboka ciała to newralgiczny wskaźnik, który powinien być monitorowany przez cały proces okołooperacyjny. Aktywne mierzenie temperatury głębokiej ciała za pomocą precyzyjnego, nieinwazyjnego systemu generującego spójne odczyty to jedyny wiarygodny sposób przejęcia kontroli nad zapewnieniem prawidłowych warunków termicznych (czyli utrzymywania temperatury ciała w przedziale 36,0–37,5°C)1,2 i zabezpieczenia pacjentów przed niezamierzoną hipotermią okołooperacyjną. Więcej informacji o systemie monitorowania temperatury Bair Hugger znajdziesz w naszym filmie z infografiką.


Materiały pomocnicze

 1. Schroeck H, Lyden AK, Benedict WL, Ramachandran SK. Time Trends and Predictors of Abnormal Postoperative Body Temperature in Infants Transported to the Intensive Care Unit. Anesthesiology Research and Practice. 2016:7318137
 2. Hooper VD, Chard R, Clifford T, Fetzer S, Fossum S, Godden B, Martinez EA, Noble KA, O’Brien D, Odom-Forren J, Peterson C, Ross J, Wilson L. ASPAN’s Evidence-Based Clinical Practice Guideline for the Promotion of Perioperative Normothermia: Second Edition. Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol 25, No 6 (December), 2010: pp 346-365