• Pomóż swojemu zespołowi jak najlepiej zadbać o zdrowie i komfort pacjentów podczas całego procesu leczenia w klinice, opiece długoterminowej czy w domu poprzez stosowanie naszych rozwiązań i doświadczeń, na których możesz zawsze polegać.


Produkty medyczne

Pomóż swojemu zespołowi jak najlepiej zadbać o zdrowie i komfort pacjentów podczas całego procesu leczenia. 3M to rozwiązania medyczne, którym możesz zaufać dla pacjentów, którzy ufają Tobie.

Zapobieganie zakażeniom na oddziałach intensywnej opieki medycznej
Zapobieganie zakażeniom na oddziałach intensywnej opieki medycznej
Kliknij tutaj

  • Zapobieganie hipotermii

    Zapewniając normotermię pacjentowi podczas zabiegu dbasz o jego bezpieczeństwo, komfort oraz efektywne leczenie. Można łatwo zapobiec niezamierzonej hipotermii. Badania pokazują, że ogrzewanie pacjenta i utrzymywanie korowej temperatury ciała powyżej 36°C, poprawia wyniki leczenia oraz zmniejsza częstotliwość ilości powikłań wynikających z niezamierzonej hipotermii. Konsekwencje hipotermii to wyższy wskaźnik umieralności, dłuższa hospitalizacja i zwiększony odsetek infekcji ran.
    Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się jak 3M może pomóc Ci w zapobieganiu hipotermii.