1. Polska
  2. Transport
  3. Projektowanie 3M Design i Materiały Zaawansowane

Projektowanie 3M Design i Materiały Zaawansowane

Informacje o projektowaniu 3M Design i Materiałach Zaawansowanych 3M

  • Składniki sprzyjające innowacyjności

    Istotną częścią procesu tworzenia doskonałych produktów jest określenie surowców niezbędnych w celu osiągnięcia wymaganego wyniku. To samo dotyczy innowacyjnych procesów. Jak zmontować produkt lub pokryć powierzchnię z większą łatwością i wydajnością?

    W 3M codziennie zmagamy się z tymi problemami. Dotyczą one nie tylko produktów tworzonych przez nas, ale również produktów i procesów opracowywanych przez naszych klientów. 3M i nasze produkty oraz wiedza specjalistyczna w zakresie opracowywania zastosowań mogą zapewnić naszym klientom technologie i rozwiązania, do których nie mają dostępu lub dotychczas nie uzyskali ich samodzielnie.


Projektowanie i Materiały Zaawansowane — produkty


ZAMKNIJ  

Odkryj więcej


Ten link prowadzi do strony internetowej dotyczącej zaawansowanych produktów ceramicznych w Stanach Zjednoczonych. Przypominamy, że informacje o produktach, karty danych i przepisy mogą się różnić od tych w Twoim kraju.


IDŹ


ZAMKNIJ  

Odkryj więcej


Ten link prowadzi do strony internetowej dotyczącej mikrosfer ceramicznych w Stanach Zjednoczonych Przypominamy, że informacje o produktach, karty danych i przepisy mogą się różnić od tych w Twoim kraju.


IDŹ


ZAMKNIJ  

Odkryj więcej


Ten link prowadzi do strony internetowej dotyczącej związków fluoroorganicznych w Stanach Zjednoczonych. Przypominamy, że informacje o produktach, karty danych i przepisy mogą się różnić od tych w Twoim kraju.


IDŹ


ZAMKNIJ  

Odkryj więcej


Ten link prowadzi do strony internetowej dotyczącej fluoropolimerów w Stanach Zjednoczonych. Przypominamy, że informacje o produktach, karty danych i przepisy mogą się różnić od tych w Twoim kraju.


IDŹ


ZAMKNIJ  

Odkryj więcej


Ten link prowadzi do strony internetowej dotyczącej dodatków wspomagających przetwarzanie polimerów 3M™ Polymer Processing Additives w Stanach Zjednoczonych. Przypominamy, że informacje o produktach, karty danych i przepisy mogą się różnić od tych w Twoim kraju.


IDŹ


Uzyskaj pomoc ekspertów podczas poszukiwania właściwych materiałów.

Przy tak szerokim wyborze produktów i możliwości, znalezienie rozwiązania dokładnie zgodnego z poszukiwanym może stanowić wyzwanie. Zwróć się do specjalistów technicznych 3M, aby uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie materiałów, odpowiednich do danego zastosowania.