Kupuj z zaufanych źródeł

Kupuj z zaufanych źródeł

Dostarczanie produktów musi przebiegać w taki sposób, żeby jakość oferowanego wyrobu nie pogorszyła się. W innym przypadku naruszone zostają przepisy prawa polskiego i europejskiego.

Poważne zagorożenia bezpieczeństwa pacjenta

 • Produkty z niepewnych źródeł są poważnym zagorożeniem bezpieczeństwa pacjenta

  Jakie zagrożenia mogą powodować produkty pochodzące z niepewnych źródeł?

  • Przede wszystkim używając produktów pochodzących z niepewnych źródeł narażone jest bezpieczeństwo pacjenta. Jakość produktu nie jest gwarantowana.
  • Po drugie - Twój czas. Tracisz czas na powtarzaniu swojej pracy, próbując się dowiedzieć dlaczego materiały nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
  • Po trzecie: Pacjent może wejść dochodzić swoich praw na drodze sądowej przeciwko lekarzowi lub klinice.
  • Po czwarte: poza ryzykiem związanym z finansami i pacjentami, poważnie może ucierpieć Twoja reputacja jako profesjonalisty.

Stanowisko 3M w sprawie bezpieczeństwa pacjentów

 • 3M nie teloreuje żadnych działań, które mogą narazić bezpieczeństwo pacjentów oraz praktyk stomatologicznych

  3M nie teloreuje żadnych działań, które mogą narazić bezpieczeństwo pacjentów oraz praktyk stomatologicznych

  Wprowadziliśmy zaawansowane środki, aby zapobiegać szarej strefie i zagrożeń zwoiązanych z podróbkami oraz reagować na nie i chronić naszych klientów, w tym:
   

  • Wykorzystanie zabezpieczonego łańcucha dostaw (autoryzowanego kanału dystrybucji) do sprzedaży i dostarczania naszych produktów w celu zagwarantowania stomatologom otrzymania oryginalnych materiałów i produktów wysokiej jakości.
  • Aktywne monitorowanie nieautoryzowanej sprzedaży i egzekwowanie naszego prawa w zakresie własności intelektualnej poprzez działania prawne i regulacyjne, aby powstrzymać nieuczciwych sprzedawców.
  • Partnerstwo w branży stomatologicznej w celu promowania nowej kultury zapobiegania i zwalczania podrabianych produktów, pochodzących z szarej strefy.