Szkolenia poświęcone środkom ochorny indywidualnej organizowane przez 3M

Szkolenia poświęcone ŚOI

Szkolenie

W 3M wierzymy, że do prawidłowego korzystania z ŚOI konieczne jest właściwe szkolenie, które uzmysłowi pracownikom zagrożenia, przed którymi ŚOI ich uchronią.


 • Materiały szkoleniowe dotyczące ochrony dróg oddechowych
  Materiały szkoleniowe dotyczące masek

  Odwiedź nasze Centrum Szkoleniowe 3M i sprawdź, czy stosowane przez Ciebie środki ochrony gwarantują skuteczną ochronę dróg oddechowych.

  Odwiedź nasze Centra Bezpieczeństwa!

 • Szkolenia dotyczące ochrony przed upadkiem z wysokości i materiały edukacyjnych
  Szkolenia dotyczące ochrony przed upadkiem z wysokości i materiały edukacyjnych

  Inwestowanie we właściwy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości jest ważne, a szkolenia 3M Fall Protection pomogą w zdobyciu wiedzy i kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z dostępnych rozwiązań.

  Centrum Szkoleniowe 3M - Praca na wysokości

 • Ochrona słuchu, szkolenia i materiały edukacyjne
  Ochrona słuchu, szkolenia i materiały edukacyjne

  W trzech prostych krokach przetestuj i sprawdź dopasowanie stosowanych ochron słuchu, by uzyskać obiektywne, spersonalizowane rezultaty i zapewnić skuteczną ochronę słuchu pracowników. (NIHL).

  Weryfikacja systemu 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

 • Portal edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu w branży spawalniczej
  Portal edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu w branży spawalniczej

  Filmy, prezentacje i inne materiały edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu w branży spawalniczej mają na celu zapewnić spokój umysłu w miejscu pracy.

  Odwiedź Centrum Ochrony Spawacza


Dlaczego należy przeprowadzać szkolenia?

 

Możemy postrzegać to w trzech kategoriach, stanowiących podstawy odpowiedzialnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa:

Moralna - ochrona pracownika

Zdajemy sobie sprawę, że jeśli ŚOI nie są stosowane poprawnie, stosowane w ogóle, lub odpowiednio konserwowane, pracownik nie będzie miał zapewnionej należytej ochrony - co narazi go na ogromne zagrożenie życia i zdrowia.

Prawna - ochrona organizacji

Lokalne przepisy regulują różne wymagania związane z informacją, instrukcją i szkoleniem, ale w przypadku ŚOI wymagania te najczęściej wynikają z Europejskiej Dyrektywy w sprawie środków ochrony indywidualnej (Dyrektywy 89/656/EWG). Jej realizacja różnić się będzie w różnych krajach wspólnoty, ale jej istota stanowi, że: Pracodawca jest zobowiązany do organizacji szkoleń oraz, w razie potrzeby, prezentacji z zakresu korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Naturalnie, istnieją również przesłanki związane z odpowiedzialnością cywilną. Możliwość wykazania, że pracownik ukończył szkolenie z zakresu korzystania ze sprzętu, może okazać się przydatna w przypadku wszczęścia postępowania sądowego przeciwko firmie lub organizacji.

Finansowa - maksymalizacja zwrotu z inwestycji

Tę kategorię można rozpatrywać albo pod kątem przepisów prawa oraz wpływu na koszty ubezpezpieczenia, albo pod kątem inwestycji w wykorzystywany sprzęt. Dotyczy to przede wszystkim bardziej kosztownych produktów wielokrotnego użytku, takich jak półmaski oddechowe albo sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szkolenie pracowników z prawidłowego użytkowania, przechowywania i konserwacji tego sprzętu zapewnia maksymalny zwrot z inwestycji, jak również przedłuża żywotność sprzętu, zapobiegając potrzebie jego przedwczesnej wymiany.


Co powinien obejmować program szkoleniowy?

 • Stosowanie
  • Sytuacje i zagrożenia w których należy stosować środki ochrony indywidualnej
  • To jakiego ŚOI potrzebuje nie znaczy tylko "nosić wkładkę przeciwchałasową", ale jaki dokładnie rodzaj wkładki należy zastosować.
  • Ograniczenia w użytkowaniu
 • Jak stosować
  • Jak używać środki ochrony indywidualnej
  • Jak prawidłowo zakładać i zdejmować środki ochrony indywidualnej
  • Jak zapewnić odpowiednie dopasowanie środków ochrony indywidualnej
 • Pielęgnacja i konserwacja
  • Jak przechowywać środki ochrony indywidualnej (w trakcie i przed kolejnym zastosowaniem)
  • Jak konserwować środki ochrony indywidualnej
  • Jak utylizować zużyte środki ochrony indywidualnej

Skontaktuj się z nami!

Wspólnie możemy przygotować program szkoleń z zakresu ŚOI, dostosowany specjalnie do potrzeb twojej organizacji.