Przemysł obróbki metalu

Przemysł obróbki metalu

Pomagamy chronić Cię w trudnych warunkach

Rozwiązania dla przemysłu obróbki metalu

3M pomaga zapewnić bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie. Zaczynając od wytapiania do końcowej obróbki produkcji, nasza technologia i wiedza napędzają innowacyjne rozwiązania, które pomagają kontrolować środowisko pracy. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania bezpieczeństwa, które poprawiają komfort pracownika. Jednocześnie pomagamy pracodawcom zapewnić kompletną ochronę pracowników zaczynając od wzroku, słuchu po układ oddechowy czy upadek z wysokości.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Zagrożenia w przemyśle obróbki metalu oraz rozwiązania 3M

 • Zagrożenia do układu oddechowego

  Zagrożenia dla układu oddechowego

  Pyły i opary związane z procesem topienia, wytwarzania lub obróbki metalu mogą powodować podrażnienia i choroby układu oddechowego. Mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak astma zawodowa, rak płuc lub uszkodzenie ogólnoustrojowe.
  Materiały ogniotrwałe stosowane w procesach na gorąco i materiały stosowane w formach mogą być potencjalnymi źródłami pyłu krzemionki krystalicznej. Narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną jest związane z przewlekłymi chorobami płuc, takimi jak rak i gruźlica. Gazy, opary i mgły są powszechne i wynikają z różnych źródeł. Opary organiczne z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i lotnych smoły węglowej (CTPV) mogą powstać w wyniku produkcji anod w przemyśle aluminiowym lub produkcji koksu.
  Gazy i opary mogą pochodzić z form i rdzenia, takich jak formaldehyd, aminy lub izocyjaniany. Kwaśne gazy i pary występują w wielu procesach produkcji metali z HF i SO2 w procesie wytopu aluminium, procesów trawienia w procesach czyszczenia metali, galwanizacji i polerowania.

  Zobacz sugerowane produkty ochrony dróg oddechowych 3M


 • Zagrożenia dotyczące głowy, twarzy i wzroku

  Zagrożenia dotyczące głowy, twarzy i wzroku

  Spawanie, cięcie, gwintowanie, topienie i odlewanie mogą wytwarzać wysoki poziom światła ultrafioletowego, podczerwonego i widzialnego wymagającego odpowiedniego sprzętu ochronnego, aby zminimalizować narażenie pracownika. Wysokie poziomy narażenia na promieniowanie optyczne, które mogą prowadzić do wielu problemów ze wzrokiem i skórą, takich jak zapalenie spojówek, zaćma i uszkodzenie siatkówki. Unoszące się w potwietrzu cząstki pochodzące z procesów takich jak cięcie, szlifowanie, szatkowanie lub stemplowanie są potencjalną przyczyną obrażeń oczu i twarzy. Odpowiednia ochrona lub stosowanie ochrony wzroku i twarzy pomaga zminimalizować narażenie pracowników.

  Zobacz sugerowane produkty 3M do ochrony głowy, twarzy i wzroku


 • Zagrożenie hałasem

  Zagrożenie hałasem

  Procesy w przemyśle często wiążą się z ciężkimi maszynami przenoszącymi duże ilości materiału w trudnych miejscach - dźwigi, wózki widłowe i ładowarki działają nieprzerwanie.

  W sytuacjach, w których wymagany jest wysoki poziom ochrony słuchu, izolacja użytkownika jest realnym ryzykiem. Połączenie ochrony słuchu z rozwiązaniami komunikacyjnymi oferuje użytkownikowi zwiększoną świadomość sytuacyjną w razie potrzeby.

  Zobacz sugerowane produkty ochrony słuchu 3M


 • Rozwiązania komunikacyjne

  Rozwiązania komunikacyjne

  Czasy, kiedy noszenie ochronników słuchu oznaczało izolację i brak kontaktu w hałaśliwym otoczeniu już minęły. Dzisiaj rozwiązania komunikacyjne 3M™ PELTOR™ umożliwiają użytkownikom skuteczne komunikowanie się ze swoimi ludźmi zarówno w najbliższym otoczeniu jak i na duże odległości.

  Zobacz sugerowane rozwiązania komunikacyjne 3M


 • Ochrona spawacza

  Ochrona spawacza

  Proces spawanie stwarza wiele zagrożeń - zagrożenia elektryczne, zagrożenia świetlne, opary metali, zagrożenia termiczne i gazy, w tym ozon. Opary metali składają się z bardzo drobnych cząstek, które mogą uszkodzić płuca i powodować krótkotrwałe niekorzystne skutki zdrowotne, takie jak gorączka metaliczna i inne długotrwałe choroby układu oddechowego.

  Ozon może również powodować podrażnienie i uszkodzenie górnych dróg oddechowych i długotrwałe uszkodzenie płuc. Przyłbice spawalnicze muszą być używane do ochrony wzroku i twarzy. Ochrona układu oddechowego noszona pod osłoną spawalniczą lub zintegrowana z nią zmniejsza ekspozycję na cząsteczki metali, jednak w zastosowaniach spawalniczych wymagany jest aparat oddechowy, który dodatkowo zapewnia ochronę przed ozonem.

  Zobacz sugerowane produkty ochronne do spawacza 3M


 • Praca na wysokości

  Praca na wysokości

  Przemysł ciężki oznacza, że twoje miejsca pracy są skomplikowane dla ludzi pracujących na wielu poziomach i wokół ciężkich maszyn, takich jak dźwigi. Ryzyko związane z spadającymi przedmiotami jest powszechne i może prowadzić do poważnych obrażeń i śmierci.

  Rozwiązania inżynieryjne, takie jak zadaszone chodniki i deski do gry, są potencjalnym rozwiązaniem, a pomocne mogą być kontrole administracyjne w zakresie dostępu i poruszania się po maszynach. Zagrożenie stanowią także spadające przedmioty.

  Zobacz sugerowane produkty ochrony przed upadkiem z wysokości 3M


 • Ochrona skóry

  Ochrona ciała

  Kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi lub przypadkowymi rozpryskami może prowadzić do poważnych obrażeń lub poważnego podrażnienia i zapalenia skóry po długotrwałym narażeniu. Chemikalia są szeroko stosowane w wielu ciężkich warunkach przemysłowych, a odpowiednia ochrona skóry, wzroku i twarzy może pomóc zmniejszyć ryzyko narażenia na rozpryski.

  Zobacz sugerowane produkty odzieży ochronne 3M

webLoaded = "false" Loadclientside=No
Dołącz do nas
Zmień lokalizację
Polska - polski