1. Aplikacja 3M™ Littmann® Learning Institute

Aplikacja 3M™ Littmann® Learning Institute


  • Ekran smartfona ukazujący sekcję autotestu aplikacji Instytutu Nauki Littmanna.

    Kurs osłuchiwania jak na dłoni

    Aplikacja 3M™ Littmann® Learning Institute to darmowe narzędzie szkoleniowe, które zawiera lekcje z osłuchiwania serca i płuc, różne przypadki pacjentów, testy wiedzy oraz rozbudowaną bibilotekę audio. Wesja podstawowa aplikacji jest darmowa.

    Ściągnij darmową wersję aplikacji na Apple iOS

    Ściągnij darmową wersję aplikacji na Android


Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Nazwa i logo Java® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle Inc.
Zmień lokalizację
Polska - polski